«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Styre og leiing

Høgskulestyret

Leiinga

Ressursside for presse og media

Den faglege aktiviteten ved Høgskulen i Volda (HVO) er organisert i fire avdelingar og Ivar Aasen-instituttet. Kvar avdeling vert leia av ein dekan og ein kontorsjef.

Studentane har representantar i styret, avdelingsstyra, i studienemnder og fagutval. HVO er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

 

Organisasjonskart

 

Rektorat

Rektor Per Halse

Prorektor Marie Nedregotten Sørbø


Avdeling for kulturfag

Dekan Aud Folkestad

Kontorsjef Bjørn Krøvel


Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

Dekan Arne Myklebust

Kontorsjef Jon-Arild Kvamme Sollid


Avdeling for mediefag

Dekan Sverre Liestøl

Rådgjevar Marit Grindseth Flø
Konsulent Solgunn Ose Bjørneset

Avdeling for samfunnsfag og historie

Dekan Ketil Jarl Halse

Kontorsjef Kjell Einar Dagfinrud

Direktør

Jacob Kjøde Jr.


Dokumentsenteret

Arkivleiar  


Økonomikontoret

Økonomidirektør Ingunn Welle


Drift

Driftsleiar Leif Roar Strand


Personalkontoret

Personaldirektør Nina Cathrin Garshol


IT-kontoret

IT-leiar Stig Flåskjer


Studieadministrasjonen

Studiedirektør Gonnie Smit


Informasjonskontoret

Informasjonsleiar Per Arne Brandal


Biblioteket

Bibliotekleiar Bente Gunn Lien


Forsking og utvikling

FoU-rådgjevar Johann Roppen