«Kunnskap for framtida»

Styre og leiing

Høgskulestyret

Leiinga (frå 1.8.2015)

Ressursside for presse og media

Den faglege aktiviteten ved Høgskulen i Volda (HVO) er organisert i fire avdelingar og Ivar Aasen-instituttet. Kvar avdeling vert leia av ein dekan og ein kontorsjef.

Studentane har representantar i styret, avdelingsstyra, i studienemnder og fagutval. HVO er også vertsinstitusjon for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

 

Organisasjonskart

 

Rektorat

Rektor Johann Roppen
Prorektor Jens Standal Groven


Avdeling for kulturfag

Dekan Aud Folkestad
Rådgivar Gunn Marit Lid


Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

Dekan Arne Myklebust
Kontorsjef Jon-Arild Kvamme Sollid


Avdeling for mediefag

Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn 
Rådgivar Marit Gridseth Flø

Avdeling for samfunnsfag og historie

Dekan Odd Ragnar Hunnes
Kontorsjef Kjell Einar Dagfinrud

Direktør

Jacob Kjøde Jr.


Dokumentsenteret

Arkivleiar  Hilde Skaare Fossheim


Økonomikontoret

Økonomidirektør Ingunn Welle


Drift

Driftsleiar Leif Roar Strand


Personalkontoret

Personaldirektør Nina Cathrin Garshol


IT-kontoret

IT-leiar Stig Flåskjer


Studieadministrasjonen

Studiedirektør Gonnie Smit


SAMFUNNSKONTAKT

Kontorleiar Ola Teige


Biblioteket

Bibliotekleiar Henriette Hafsaas-Tsakos