«Kunnskap for framtida»

Erik Cyrus Fooladi

Erik Cyrus Fooladi

Realfag
Førsteamanuensis

E:
T: +4770075322
Kontor: SR 332

vCard

Utdanning
2008: Dr.scient., metallorganisk kjemi, UiO
1997: Cand. scient., metallorg. kjemi, UiO
1995: Cand. mag., organisk kjemi, UiO

Arbeid
2001-dd: Høgskulen i Volda
1997-2002: Universitetet i Oslo

Arbeidsområder ved HVO
Undervisning i naturfag (kjemi)
Undervisning i Matkultur og helse

Fagdidaktiske utviklingsprosjekt:Kjøkkenet som læringsarena og mat som innfallsvinkel til naturfagformidling og naturfagundervisning (http://fooducation.org og www.naturfag.no/mat). Argumentasjon og påstander om mat.

Fagfellevurderer (reviewer) i tidsskriftet Science & Education (2011, 2012)

Medlem i faggruppa for naturfag i ny rammeplan for grunnskulelærarutdanninga 2009/10.

Ansvarleg for etter-/vidareutdanningstilbodet Naturfag med mål og meining 2007-2010 (www.hivolda.no/nmm)

Faglig interessefelt
Kjemi, kjemididaktikk
Naturfagdidaktikk
Formidling av naturfag og forsking
Kjemi og mat, molekylær gastronomi
Pedagogisk bruk av IKT (PLUTO-prosjektet 2002-2004, "Lærende nettverk" 2004-2007)

Doktorgradsarbeid innan
Metallorganisk/organisk kjemi og syntese
Redoksreaksjonar
Reaksjonskinetikk/reaksjonsmekanismar
Reaksjonar i superkritiske media
Homogen katalyse

Linker til publikasjoner
CRIStin (alle år)
BIBSYS/Forskdok (-2011)
ForskPub (-2011)

Publikasjonar som ikkje er registrert i Forskdok/CRIStin (medforfattar)
Fooladi, E., Tilset, M.: "Oxidatively Induced Reductive Eliminations. A Mechanistic Study of the Oxidation Chemistry of CnRhMe(3) (Cn = 1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)", Inorganic Chemistry 1997, 36, 6021-6027

Bruheim, I., Fooladi, E. C., Lundanes, E. and Greibrokk, T.: "Purity testing of organometallic catalysts by micro liquid chromatography-electron ionization mass spectrometry", Chromatographia 1999, 50, 479-484.

Bruheim, I., Fooladi, E., Lundanes, E. and Greibrokk, T.: "Purity testing of air-sensitive organometallic compounds by capillary supercritical fluid chromatography", Journal of Microcolumn Separations 2001, 13, 156-162.

Utdanning/Education:

Akademisk grad/Academic degree:

Cand. scient.

Doktorgrad/PhD:

Dr. scient.
 • Årstall og tittel på avhandling / Year and title of thesis:
  2008: Group 9 half-sandwich compounds – synthesis, structure and reactivity

Hovudfag/Master degree:

1995: Oksidativt induserte reduktive eliminasjoner : et mekanistisk studium av oksidasjonskjemien til CnRhMe₃ (Cn = 1,4,7-trimetyl-1,4,7-triazasyklononan)

Forsking / Research:

Fag-/kompetanseområder/ekspertkommentar:

 • REALFAG:
  Kjemi, naturfag i mat
  • Kjemi: (Gir ekspertkommentarer)
   Generell kjemi, matkjemi, molekylær gastronomi
  • Naturfag: (Gir ekspertkommentarer)
  • Naturfagdidaktikk: (Gir ekspertkommentarer)
   naturfagdidakikk, kjemididaktikk