«Kunnskap for framtida»

Læringsmiljø ved Høgskulen i Volda

Læringsmiljø er "Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring - altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring." (definisjon frå Universell.no).

Det vert vidare sagt at institusjonane berre har ansvar for dei elementa det er rimeleg å sjå som innanfor vår kontroll. Høgskulen ynskjer å vere gode på dette området, for å vere ein god stad å studere for alle studentar. Studentane er ei samansett gruppe, med ulike behov. Eit godt læringsmiljø skal inkludere alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og helse.

Desse sidene er under omarbeiding, men du kan etter kvart lese meir om læringsmiljø i punkta nedanfor.