«Kunnskap for framtida»

Ytre dører

Desse dørene er tilrettelagt for alle:

Aasen-huset mot aust
Strøm-huset mot Berte Kanutte-huset - hovudetasje
Strøm-huset mot Berte Kanutte-huset - 1. etg
Berte Kanutte-huset mot Strøm-huset
Berte Kanutte-huset mot Kaarstad-huset
Kaarstad-huset mot Berte Kanutte-huset
Kaarstad-huset 1.etg mot nord (hovudinngang oppover)
Kaarstad-huset 0.etg mot sør (hovudinngang mot sentrum)
Idrettbygget hovudinngang
Idrettbygget mot Kaarstad-huset (MID-lokale)
Lettbygget