«Kunnskap for framtida»

Toalett

Desse toaletta er tilrettelagt for alle ("HC-toalett")

- Aasen-huset 1.etg (2 stk)
- Strøm-huset 1.etg sør-inngangen
- Strøm-huset 3.etg nord
- Lettbygget 1.etg
- Berte Kanutte-huset kjellar (garderober)
- Berte Kanutte-huset aust (ved hovudinngang)
- Berte Kanutte-huset 2.etg på mezzanin
- Berte Kanutte-huset bibliotek 2.etg
- Berte Kanutte-huset 3.etg mot vest (ved datarom)
- Nedretun mot vest
- Kaarstad-huset kjellar (garderober)
- Kaarstad-huset 2.etg "Nyeloftet"
- Idrettsbygget barfotgang mot symjebasseng
- C-paviljong mot aust