«Kunnskap for framtida»

Teleslynger

Vi har gjennom dei siste åra fått installert teleslynge i dei fleste store undervisningsrom. Du finn oversikt over kva utstyr som finnast i ulike rom her.

 

I mindre rom er det problem med smitte til naborom, og dersom dette vert løyst vert det montert også i  mindre rom. Forutsetninga for at teleslynga skal fungere er at forelesar brukar mikrofon.