«Kompetanse for framtida»

Referat og dokument frå LMU

Referat frå gjeldande periode

  • LMU 01/2017 - Møte med utvalet for likestilling og mangfald - 9.2.2017
  • LMU 02/2017 - Dialogmøte med AMF - 21.2.2017
  • LMU 03/2017 - Dialogmøte med ASH - 22.2.2017
  • LMU 04/2017 - 15.3.2017
  • LMU 05/2017 - 19.4.2017
  • LMU 06/2017 - 24.5.2017
Eldre referat frå LMU sine møte.