«Kompetanse for framtida»

Medlemsliste LMU

Hovudrepresentant - velferdsansvarleg arbeidsutvalet David   Fiskaa
Hovudrepresentant Marie   Havnsund
Hovudrepresentant Nikolai   Bjørnevik Flisnes
Hovudrepresentant Guro   Kvist Høiseth
1. vara Nikolai   Hannevik Nordlid
2. vara Pernille   Røe
3. vara Christian   Tang Christiansen
4. vara Lisa   S. Kalvø
   
Vara, fagleg repr. Gaute   Hareide
Fagleg representant Anne   Øie
Representant- rektoratet Jens   Standal Groven
Vara, rektoratet Johann   Roppen 
Representant- drift Leif   Roar Strand
Vara, drift Per   Vassbotn
Sekretær for LMU Ingunn   Teigen Blindheim
Representant- studieadmin. Marit   Holstad Aarsæther
Vara, studieadmin. Anne   Helene Sørhagen
Observatør SfS Eli   Anne Løksa
Observatør IT Hans   Førde