«Kompetanse for framtida»

Læringsmiljø ved Høgskulen i Volda

Ein kan definere læringsmiljø slik (sitat frå Universell.no):

Totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring - altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring.
Institusjonene har bare ansvar for de elementer som med rimelighet anses å være innenfor institusjonens kontrollsfære.

Studentane er ei samansett gruppe, og har ulike behov. Difor må eit godt læringsmiljø gi best moglege vilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og helse.

Desse sidene er under omarbeiding, men du kan etter kvart lese meir om læringsmiljø i punkta nedanfor.