«Kunnskap for framtida»

Programansvarleg

Hovudoppgåva er å sikre studieprogrammets progresjon og relevans og

  • sjå til faglege målsettingar og oppfylling av eventuelle måltal for programmet.
  • samordne samarbeid med emneansvarlege om programmet.
  • gje innspel til avdelingsleiinga om ressursbehov for å gjennomføre programmet.
  • bidra til å utvikle eit fagleg nettverk rundt programmet.
  • bidra i sakshandsaminga av fagutvalsaker vedkomande programmet.
  • gjennomføre møter med emneansvarlege for å koordinere eventuelle endringar i programmet.

Last ned dette dokumentet som PDF | DOC