«Kunnskap for framtida»

Studentvalde fagutvalsmedlemmar

Skal arrangere plenumsmøte for studentar som er knytt til fagutvalet for å diskutere saker til fagutvalsmøte. Dette kan vere:

  • fagleg og pedagogisk kvalitet
  • oppbygging og progresjon i studiet
  • studentmedverknad
  • informasjon og administrativ tilrettelegging
  • eventuelt andre ting studentane ønskjer å kommentere

Skal gje tilbakemelding til studentane.

Skal opptre på vegner av studentane på fagutvalsmøter


Last ned dette dokumentet som PDF | DOC