«Kunnskap for framtida»

Moment for ekstern studieprogramevaluering

Revidert haust 2010

Eigenevaluering

 • Vurdering av eigen fagplan/innretning
 • Ressursbruk (undervisningstimar, studentrelatert arbeid, sensur m.m.)
 • Undervisningskvalitet
  • Læring- /undervisningsmetoder
 • Forholdet undervisning/ forsking
 • Kompetanse i fagmiljøet
 • Bruk av digitale læringsverkty
 • Oppfølging/rettleiing av studentane
 • Studentinnsats/studentdeltaking
 • Internasjonalisering
  • Institusjonssamarbeid
  • studentutvekslingsavtalar
 • Eksamensformer

Studentevaluering

 • Vurdering av eigen fagpplan/innretning
 • Ressursbruk
 • Undervisningskvalitet
  • Læring- /undervisningsmetoder
 • Oppfølging/rettleiing
 • Bruk av digitale læringsverkty
 • Internasjonalisering
  • Tilgang til studentutvekslingsprogram
 • Eigen innsats/deltaking
 • Eksamensformer

Ekstern evaluering

 • Vurdering av fagplan/innretning
 • Ressursbruk
 • Undervisningskvalitet
  • Læring- /undervisningsmetoder
 • Forholdet undervisning/ forsking
 • Eksamensformer
 • Samanhengen mellom mål/innhald og pensum
 • Kandidatundersøking

  Last ned dette dokumentet som PDF | DOC | ODT