«Kunnskap for framtida»

Arkiv

Intern fagdag om kvalifikasjonsrammeverket 12. august 2010

Innlegg v/ Svein Gladsø (NTNU): KRV i Volda (PowerPoint)

Notat om arbeid med implementering v/Svein Gladsø (NTNU): KRV ved IKM (Word)

Innlegg v/ Kristin Melum Eide: KRaVseminar Volda (PowerPoint)

Eksterne seminar, lenker og relevant litteratur:

25.-26. januar 2010: UHR/NPH-seminar i Bergen

17. oktober 2008: Seminar om kvalifikasjonsrammeverk i Ålesund,   foredrag v/ Roar Pettersen (HiØ), Fred Johansen (HiG), Etelka Tamminen Dahl (UiB)

Læringsutbytte i høyere utdanning, Nifu Step

Writing and using Learning Outcomes, Dr. Declan Kennedy (pdf-fomat)

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Kunnskapsdepartementet

Brev frå UHR 26.04.2010