«Kunnskap for framtida»

Kvalitetsrapport frå avdelingane

Revidert haust 2010

Kvar avdeling utarbeider kvart studieår ein rapport om studiekvalitet. Avdelingsrapporten kan bygge på følgande mal:

  1. Ei vurdering av studiekvaliteten
    Eventuelle forbetringstiltak
  2. Ei vurdering av arbeidet med studiekvalitet (kvalitetssystemet i bruk)
    Eventuelle forbetringsforslag
  3. Kort oppsummering

Kjelder:

Rapportane frå fagutvala (om dei ikkje er innarbeidde i studieprogramrapportane), studieprogramrapportane, eventuell anna dokumentasjon.

Rapportane følger studieåret og skal sendast til strategisk studienemnd innan 1. oktober. Omfanget på rapporten kan vere 4-5 sider


Last ned dette dokumentet som PDF | DOC | ODT