«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Fotografi til presse

Her finn du høgoppløyselege pressebilder til fritt bruk for presse og i publikasjonar. 

Skulebygg

Berte Kanutte-huset (Fellesadministrasjon, kantine, bibliotek, Avd. for humanistiske fag)
Synnøve Rise-huset (Kontorbygg - Avd. for humanistiske fag og lærarutdanning)
Henrik Kaarstad-huset (Avdeling for lærarutdanning)
Ivar Aasen-huset (Avdeling for mediefag)
Hans Strøm-huset (Avdeling for samfunnsfag)
Idrettsbygget 

Studentbustad

Heltne 
Myrane
Porse
Vikebygdvegen og Heltnevegen

høgskuleleiinga

Jacob jr. Kjøde - høgskuledirektør (alt. bilde)
Per Halse - rektor (alt. bilde)
Marie N. Sørbø - prorektor
Nina Cathrin Garshol - personaldirektør (alt. bilde)