«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Personal og økonomi

Ved desse to kontora kan du få hjelp og svar på spørsmål om mellom anna løn, reiser, budsjett, studieavgifter og fakturaer. Følgjande personar kan hjelpe deg på kvart enkelt punkt:

Personal (e-post: personal@hivolda.no) 

 • Nina C. Garshol - personaldirektør
 • Terese Hole - løn
 • Ellen Marie Stokke - fråvær, fleksitid, ferie for adm. tilsette
 • Elin Øye Halkjelsvik - søknadsmottak og registrering
 • Hanne Aasebø - løn, bonus, Statens Pensjonskasse
 • Solbjørg Nossen Leite - HMS-koordinator

Økonomi

 • Ingunn Welle - økonomidirektør
 • Edel Vatne Roald - budsjett, rekneskap
 • Irene Osvoll - rekneskap, budsjett, MVA
 • Anne Humberset - fakturahandsaming
 • Idar Mjånes - studentavgifter, betaling, budsjett
 • Solveig M. Sunde - bestilling/betaling, faktura, innkjøp
 • Ella Vasskog - faktura
 • Silje Rekkedal -reiser/SAP-portalen

Tilsette kan finne meir informasjon om kontora på Innsida.