«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Undervisningsrom (spesialrom er ikkje med)

ROM
plassar
golv
video-kanon
styrefjøl
tele-slynge
interaktiv tavle Merknad
               
Aasen aud
90
 
ja
Kramer
ja
   
Aasen 106
36
 
ja.
Liestøl.
     
Aasen 107
22
 
ja
Liestøl.
     
Aasen 108
48
 
ja
Liestøl
     
Aasen 113 36   ja Kramer   Promethean   
Aasen 233
30
 
ja
Liestøl
     
               
Berte Kanutte store aud
180
amfi
ja
Touchpanel
ja
  TV 
Berte Kanutte vesle aud
57
amfi
ja
Liestøl
IR    TV 
Berte Kanutte 157
28
 
ja
Touchpanel IR  Smart  
Berte Kanutte 158
28
 
ja
Liestøl
     
Berte Kanutte 255
25
  ja  Kramer       
Berte Kanutte 330    
ja 
   Promethean   datarom
               
Kaarstad 108
30
 
ja
Neets
     
Kaarstad 109
50
 
ja
Liestøl
IR     
Kaarstad 110
30
 
ja
Liestøl
  Promethean  
Kaarstad 202
60
  ja 
Neets
IR     
Kaarstad 204
100
amfi
ja
Liestøl
ja
   
Kaarstad 208
Smart datarom
Kaarstad 209
30
 
ja
Liestøl
  Smart  
Kaarstad 210
30
 
ja
Liestøl
  Promethean   
Kaarstad 301
30
 
ja
Liestøl
  Promethean  
Kaarstad 302
25
 
ja
Liestøl
     naturfag
Kaarstad 306
50
amfi
ja
Liestøl
     
Kaarstad 309
40
 
ja
Liestøl
     
               
Strøm aud
196
amfi
ja
Touchpanel
ja
   
Strøm 242
30
 
ja
Touchpanel      
Strøm 243
60
 
ja
Kramer
ja
   
Strøm 244
100
amfi
ja
Kramer
ja
   
Strøm 245
40
amfi
ja
Liestøl
     
               
Sunnmørsheimen 108 30
Sunnmørsheimen 109 50
Sunnmørsheimen 110 30
Sunnmørsheimen 209 30
Sunnmørsheimen 210 30
Sunnmørsheimen 302 32 Naturfag
Sunnmørsheimen 306 50
Sunnmørsheimen 309 40
A-pav
40
 
ja
Neets      
C-pav 13
60
 
ja
Kramer
IR