«Kunnskap for framtida»

Romreservering og timeplanar

Reservering av undervingsrom foregår no i  TimeEdit.
Dei som treng login og passord for å reservere sjølv må melde frå. Det er då også behov for litt opplæring.

Alle som vil kan sjå kva som foregår i dei ymse roma uten login og passord:
Pågåande undervising

Reservering av møterom skjer fortsatt i Outlook

Dei som har login/passord loggar på her:
http://no.timeedit.net/applet?id=hivolda