«Kunnskap for framtida»

Reinhald

For heile HVO er reinhaldet basert på Norsk standard for reinhald, INSTA 800
Kontroll av kvaliteten skjer 2 gongar per år og vert uftført av ein uavhengig konsulent.

Skildring av reinhald.pdf     Arbeidsdeling undervisingsrom.pdf    
Arbeidsdeling kontor mm.pdf    Kvalitet etter INSTA800.pdf


Merknadar og klager skal sendast til drift@hivolda.no , som evt. tek det opp med ISS.