«Kunnskap for framtida»

Møterom

Møterom plassar merknad
Berte Kanutte 201 10  
Berte Kanutte 220 VIP 20  
Berte Kanutte 256 miljørom 70 grupperom, i Timeedit
Berte Kanutte 287 bibliotek 12 biblioteket 2. etg
Berte Kanutte 337 10  
Synnøve Riste 307 10  
Kaarstad 100 37  lønsjrom kl 11-13
Nedretun 118 12  
Strøm 314 14  
Strøm 329 20