«Kunnskap for framtida»

Campus

Høgskulen i Volda held til i 12 ulike bygningar på campus:

Idrettsbygget
Kaarstad-huset
Brakketun
Nedretun
Statsbygg driftsentral
Berte Kanutte-huset
Strøm-huset
Aasen-huset
Lettbygget
A-paviljongen
B-paviljongen
C-paviljongen