«Kunnskap for framtida»

Kopinor-avtalen

Universitetene og høyskolene har inngått avtale med Kopinor. Avtalen gjør det lovlig for studenter og ansatte å kopiere fra alle typer publikasjoner, norske som utenlandske, innenfor visse rammer.

avtalen m.m. ligg på http://www.kopinor.no/hva_gjor_kopinor/avtaleomrader/universiteter_og_hoyskoler