«Kunnskap for framtida»

Kopiering for lag og organisasjonar

Lag og organisasjonar som kan få kreditt når dei handlar på hustrykkjeriet

VSI ( studentidrettslaget )

Voks ( kristelig studentlag)

Studentsamfunnet

Studentradioen

Student-TV

Symfoniorkesteret

Peikestokken
Natura
Krik
VEKA 201X
Dok. film festivalen
Volda Amnesty studentlag
Pedagogstudentane 

STIV får kopiere gratis

 

Skriv dato når kreditten vert gitt og la kunden signere på bestillinga.

Dersom noko lag har kreditt på over 1000,00  kroner, så lever fakturagrunnlaget til økonomikontoret for fakturering.  Ellers kan fakturagrunnlaget leverast på økonomikontoret  2 ganger i året – i november og i april.

 

 

Hustrykkeriet
hustrykkeriet@hivolda.no