«Kunnskap for framtida»

Alarmplan lærar/elevar

  1. Den som oppdager at ein elev er i fare, må med ein gong slå alarm, slik at redningsaksjonen straks kan komme i gang.
  2. Få eleven raskt på land. Er det mistanke om nakke-/ryggskade, må ein vere ekstra varsam med ilandføringa. Ei båre er best til det bruk. Dei andre elevane får beskjed om å avslutte i bassenget, og gå å ta på seg kleda.
  3. Har eleven slutta å puste, må ein straks setje i gang med innblåsing etter munn-til-munn-metoden. Kjenner ein heller ikkje puls, må ein straks setje i gang med full hjarte-lunge-redning (HLR). Samstundes må ein annan person straks ringje næraste lege/sjukehus. Sei frå kva som har hendt og oppgi nøyaktig adresse. Meld samstundes frå til politi og til rektor, som kontaktar føresette.
  4. Driv på med HLR til lege/ambulansepersonell har overteke eller at eleven har livna til.
  5. Ein person må stå ute og ta i mot legen/ambulansen og vise raskaste vegen til symjehallen.
  6. Den som har leidd redningsaksjonen, skal følgje med i ambulansen.
  7. Dei ansvarlege for timen skriv rapport om ulykka.
  8. Det bør ordinært vere øving i bruk av alarmplanen ved starten av kvart skoleår.