«Kunnskap for framtida»

Prisliste

Svart/hvit, A4, enkelsidig 0,60 kr/side
Svart/hvit, A3, enkelsidig 1,20 kr/side

Farge, A4, enkelsidig 2,00 kr/side
Farge, A3, enkeltsidig 4,00 kr/side

Plakat A2 42x59cm  50,00 kr/stk
Plakat 50x70cm  75,00 kr/stk
Plakat A1  59x84cm  100,00 kr/stk
Plakat A0  84x119cm  200,00 kr/stk