«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Grupperom

(tilsette kan ikkje booke grupperom her, det er kun for studentar) 

Reglar for reservasjon av grupperom

- Kvar gruppe/person kan maksimalt tinge romet for 5 timar samanhengande
- Dersom nokon har tinga romet og ikkje møter opp, kan andre ta over etter 15 min.
- Kvar gruppe/person kan berre reservere romet i 3 dagar etter kvarandre.

Tips: velg tid først, så vil du berre sjå rom som er ledige (dei som er opptatt vert ikkje vist).
OBS: grupperoma på biblioteket er kun tilgjengeleg i biblioteket si opningstid. Sjå biblioteket si side

Dersom det er problem med systemet: kontakt drift@hivolda.no
Tips om forbetring av systemet og melding om misbruk : leif.strand@hivolda.no

booing av grupperom
Lenke til booking av grupperom


Dette er grupperoma ved HVO:

Grupperom
plassar
merknad
Aasen 109 10  
Aasen 114a 
8
 
Aasen 114b 
8
 
Aasen 114c 
8
 
     
Strøm 241 
10
 
Strøm 246 
8
 
     
Berte Kanutte bibliotek 279A
8
biblioteket 2. etg
Berte Kanutte bibliotek 279B
8
biblioteket 2. etg
Berte Kanutte bibliotek 292
biblioteket 2. etg
Berte Kanutte bibliotek 293 biblioteket 2. etg
Berte Kanutte bibliotek 294 biblioteket 2. etg
Berte Kanutte bibliotek 295 biblioteket 2. etg
Berte Kanutte bibliotek 296 biblioteket 2. etg
     
Kaarstad 009 
12
For to grupper
Kaarstad 101 
6
 
Kaarstad 106 
8
 
Kaarstad 107
8
 
Kaarstad 308A
8
 
Kaarstad 308B
8
 Bruken av grupperoma idag: 
- Aasen-huset
- Strøm-huset
- Berte Kanutte bibliotek
- Berte Kanutte
- Kårstad-huset