«Kunnskap for framtida»

Gjestestudentar

HVO har ei ordning der studentar frå andre høgskular og universitet kan få tilgong til nokre av våre lokaler for å kunne lese her. Dei som har behov for tilgong gjennom eit semester kan få eige gjestestudentkort. Dette gir tilgong til Berte Kanutte-huset , lesesal og datarom heile døgnet alle dagar:

Ta med studentkort og kvittering for betalt semesteravgift til sørvistorget. Dei lagar HVO gjestestudentkort, som vert opna for eitt semester i gongen.

Dei som har behov for tilgong for ei kort periode kan bruke biblioteket i opningstida og Miljøromet eler kantina utanom opningstida. HVO lagar ikkje gjestestudentkort for korte periodar.