«Kunnskap for framtida»

Synnøve Riste-huset

Kontorbygget på tre etasjar samlar store delar av Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Synnøve Riste-huset er Høgskulen sitt nyaste bygg og vart opna måndag 26. april 2010.