«Kunnskap for framtida»

Berte Kanutte-huset

Berte Kanutte-huset ligg i midten av campus og inneheld ei rekkje sentrale funksjonar. I Berte Kanutte-huset finn du m. a.:

  • studentsørvis
  • kantine
  • bibliotek
  • lesesal
  • hustrykkeri
  • administrasjon med rektor og direktør
  • orakel
  • grupperom
  • datasal
  • auditorium

I tillegg finn du Pangaia, ein internasjonal treffstad med mange aktivitetar.