«Kunnskap for framtida»

Kontaktinformasjon
Namn: Hildegunn Valen Kleive
Tittel: Høgskulelektor
Telefon, Kontor: 7007 5096
Telefon, Heim: 
Telefon, Mobil: 980 78575
E-postadresse:
HildegunnV@hivolda.no
Kontorplassering: Strøm 337Utdanning
Cand.philol. med faga
kristendom
sosialantropologi
litteraturvitenskap
Praktisk-pedagogisk utdanning

Yrkeserfaring

Har jobba to år som lærar i vidaregåande skule

Fagleg interessefelt
Islam i Norge og KRL faget