«Kunnskap for framtida»

Ressursside

Denne sida inneheld viktig informasjon og linkar til ressursar i samband med studia som ligg under institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag.

Ressurssider for planleggarar

Dugnadsmetoden