«Kunnskap for framtida»

Mastergrad ved IPAS

Som den einaste høgskulen i landet tilbyr vi Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og leiing. Dette er ei toårig yrkesretta vidareutdanning for søkjarar med minimum tre år høgare utdanning, og som ønsker eit djupare teoretisk fundament og ei meir kritisk forståing av metodar for utøving av plan- og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjonar.

Få eit innblikk i kva studentane sjølve fortel om studia.

KONTAKTINFORMASJON
Kontakt Sørvistorget om du har spørsmål om opptak, studietilbodet vårt, om du vil ha tilsendt søknadsskjema eller dersom du har spørsmål eller kommentarar som gjeld andre studieadministrative saker. Klikk her for å finne kontaktinformasjon.

For meir informasjon om sjølve mastergraden, eventuelle faglege spørsmål så ta kontakt med Studiekoordinator Gunnvor Bakke | 70 07 52 27 | gunnvor.bakke@hivolda.no