«Kunnskap for framtida»

Lærarutdanningsfag

Innanfor lærarutdanningsfaga kan vi tilby desse emna:

Skuleretta samfunnsfag. Innanfor samfunnsfagtilboda våre skal studentane få ei grunnleggjande innføring i utvalde tema i skulefaga/vitskapsfaga geografi, historie og samfunnskunnskap. Kunnskap og forståing skal kome fram i ei kopling mellom ulike teoriar og konkrete døme frå Noreg og verdssamfunnet. Studia skal særleg førebu studentane på arbeid i skuleverket m.a. ved at fagdidaktikk vil vere eit gjennomgåande perspektiv.

Organisasjon og leiing. Dette er eit nettbasert fordjupningsfag som også er opent for eksterne studenter. Dette gir deg 30 studiepoeng.

Samfunnsfag/pedagogikk. Dette er ein obligatorisk del av førskulelærarutdanninga. Denne er altså ein integrert del av bachelorutdanninga. Dette gir deg 30 studiepoeng.

Les meir i studiekatalogen. 

Ønsker du søknadsskjema eller har du andre studieadministrative spørsmål kan du kontakte vårt sørvistorg. Har du spørsmål ang. desse tilboda våre så ta kontakt med høgskulelektor Bjørn Gunnar Tafjord på | 70 07 53 67 | Bjorn.Tafjord@hivolda.no