«Kunnskap for framtida»

Tilbod 2016 -17, Historie, Kulturmøte, slektsgransking

Klikk på lenkjene under "Emne" og du kjem til emneplanane på nett for 2016-17. I kolonnen "Tilbod haust 16" ser du kva emne som har tilbod som nettstudium, og kva som har tilbod med forelesing i Volda. Samt kva emne som ikkje har tilbod neste studieår. 

 

Emne

Tilbod haust 16

Tilbod vår 17

Merknader

HI100

ikkje tilbod

forelesing

1)

HI111

forelesing

ikkje tilbod

2)

HI112

forelesing

ikkje tilbod

2)

HI113

ikkje tilbod

forelesing

2)

HI111N

nett

nett

3)

HI112N

nett

nett

3)

HI113N

nett

nett

3)

HI201

ikkje tilbod

forelesing og nett

4)

HI202

nett

ikkje tilbod

4)

HI204

ikkje tilbod

forelesing og nett

4)

HI208

foreleisng og nett

ikkje tilbod

4)

KUM301

forelesning

ikkje tilbod

5)

KUM302

forelesning

ikkje tilbod

5)

KUM304

ikkje tilbod

forelesing

5)

KUM305

ikkje tilbod

forelesing

5)

KUM307

ikkje tilbod

ikkje tilbod

5)

KUM308

ikkje tilbod

forelesing

5)

KUM306/-D

rettleiing

rettleiing

5)

SLG del 1

ikkje tilbod

ikkje tilbod

6)

SLG del 2

ikkje tilbod

ikkje tilbod

6)

Noter:

  1. 1. HI100 er eitt emne i Bachelor i historie. Les meir om emnet og studieprogrammet.

  2. 2. Emne på grunnivået som er merka med forelesing, har tilbod med undervisning på campus i Volda, to undervisningsdagar pr. tyngdepunkt à 2 timar førelesning og 2 timar studiespørsmålseminar. Vidare har emna presentasjonsseminar kor studentane legg fram utkast til oppgåvene sine. Emna har obligatorisk frammøte. Dei som ikkje har minst 80 % frammøte, gjennomfører fleire arbeidskrav.

  3. 3.  HI111N, HI112N og HI113N er reine nettemne utan studieavgift som vi tilbyr kvart semester frå hausten 2016.

  4. 4. Emna på fordjupingsnivået som er merka med forelesing, har tilbod om undervisning i Volda. Det må melde seg minimum 8 studentar til undervisning, for at vi køyrer dette tilbodet. Tidspunkt for undervisning, sjå semesterplanane. Emne som er merka med "nett", går som nettstudium det semesteret.

  5. 5. KUM301-308 er det samla fagemnetilbodet på masterprogrammet Kulturmøte. Les om dette programmet her. Studiet har to samlingar i haustsemesteret og i tre i vårsemesteret. KUM308 Migrasjon, kjønn og religion er eit nytt valbart emne frå våren 2017.

  6. 6. Vi tilbyr ikkje studiet i slektsgransking dette studieåret. Les om studiet her.

Det reine oppgåveemnet (HI210) bacheloroppgåve i historie) kan gjennomførast i studia Bachelorgrad i historie og Historie fordjupningsstudium. Studentane får tildelt rettleiar etter nærare avtale med instituttet.