«Kunnskap for framtida»

Studieprogram som Historisk institutt tilbyr studieåret 2016 - 2017

STUDIER I HISTORIE

Bachelor i historie

180 studiepoeng/3 år - Søknadskode 223481 - Samordna opptak.
Bachelorgraden vår er revidert og fått nytt namn - Bachelor i historie (frå 2011). Du kan lese om programmet her.

Få eit innblikk i kva studentane sjølve fortel om studiet. 

Studieplan for 2016-17.

 

Historie årsstudium

(grunnfag), 60 studiepoeng - Søknadskode 223179 (heiltid) - Samordna opptak

Studantane på Historie årsstudium deltek på dei same ekskursjonane og studieturane som bachelorstudentane, sjå under bachelorstudiumet ovanfor.

Studieplan for 2016-17.

 

Historie fordjupningsstudium

(mellomfag) 30 studiepoeng - Søknadskode 4226 - Lokalt opptak

Studieplan for 2016-17.NETTSTUDIUM I HISTORIE

 

Historie 4x15 nettstudium heiltid 

Historie 4x15 nettstudium deltid

60 studiepoeng - Søknadskode 4125 (heiltid) og 4126 (deltid) - Lokalt opptak

Heiltid: Studieplan for 2016-17.

Deltid:  Studieplan for 2016-17.

 

Historie 2 x 15 nettstudium

30 studiepoeng - Søknadskode 4026 - Lokalt opptak

Studieplan for 2016-17.MASTERGRAD

 

Master i kulturmøte

120 studiepoeng - Søknadskode 4360 (heiltid) 4361 (deltid) Lokalt opptak (søknadsfrist 1. mars)

(samarbeid med AHL).

Få eit innblikk i kva studentane sjølve fortel om studiet. 

Studieplan for 2016-17 heiltid.

Studieplan for 2016-17 deltid.SLEKTSGRANSKING, nå som MOOC-kurs

I studieåret 2015-16 hadde vi som ei prøveordning, lagt om frå eit ordinært studium til eit såkalla MOOC-tilbod. Våren 2017 vil del 1 av studiet mest sannsynleg, gå som oridært studium.

Du kan og lese om studiet her.Korleis søkje?

 

Kvart enkelt studium er lenka til studiekatalogen på nett (klikk på studiet). Her kan du gå vidare til Samordna opptak/Søknadsweb ved å klikke på boksen "Søk"? (Gjeld bachelor- og årsstudiet.)

Samordna opptak har søknadsfrist 15. april.

Vår lokale Søknadsweb er open frå til 1. februar 2016 for alle studium som har søking via Lokalt opptak. Det vert gjennomført løpande opptak til studia er fullteikna. (Gjeld mastergraden, nettstudia, slektsgransking og fordjupingsstudiet.)

Opptakskrav for alle utanom fordjupingsstudiet og mastergraden: generell studiekompetanse eller realkompetanse. For fordjupingsstudiet og mastergraden sjå studieplana, lenkjer ovanfor.

 

Nærare informasjon:

Førsteamanuensis Harald Endre Tafjord (historie) | 70 07 50 74 | haraldt@hivolda.no

 Førsteamanuensis Arnfinn Kjelland (slektsgransking) | 70 07 51 06 | ak@hivolda.no

Professor Inger Marie Okkenhaug, (mastergraden Kulturmøte)  | 70 07 45 22 | okkenhai@hivolda.no

Studiekoordinator Grete Marry Brøste | 70 07 51 76 | gmb@hivolda.no