«Kompetanse for framtida»

Studieprogram som Historisk institutt tilbyr studieåret 2015 - 2016STUDIER I HISTORIE

 

Bachelor i historie

180 studiepoeng/3 år - Søknadskode 223481 - Samordna opptak.
Bachelorgraden vår er revidert og fått nytt namn - Bachelor i historie (frå 2011). Du kan lese om programmet her.

Bachelorstudentar på studieturen til Roma våren 2015.

Bachelorstudentar på ekskursjon til Stadlandet og Selja.

Intervju med ein student.

Intervju med ein student.

Intervju med ein faglærar og ein student.

Studieplan for 2015-16.

 

Historie årsstudium

(grunnfag), 60 studiepoeng - Søknadskode 223179 (heiltid) - Samordna opptak

Studantane på Historie årsstudium deltek på dei same ekskursjonane og studieturane som bachelorstudentane, sjå under bachelorstudiumet ovanfor.

Studieplan for 2015-16.

 

Historie fordjupningsstudium

(mellomfag) 30 studiepoeng - Søknadskode 4226 - Lokalt opptak

Studieplan for 2015-16.NETTSTUDIUM I HISTORIE

 

Historie 4x15 nettstudium med avgift

60 studiepoeng - Søknadskode 4123 (heiltid) og 4124 (deltid) - Lokalt opptak

Studieplan for 2015-16 heiltid.

Studieplan for 2015-16 deltid.

 

Historie 2 x 15 nettstudium med avgift

30 studiepoeng - Søknadskode 4076 - Lokalt opptak

Studieplan for 2015-16.MASTERGRAD

 

Master i kulturmøte

120 studiepoeng - Søknadskode 4360 (heiltid) 4361 (deltid) Lokalt opptak (søknadsfrist 1. mars)

(samarbeid med AHL).

Les eit intervju med ein student på mastergraden Kulturmøte.

Intervju med ein masterstudent som deltek i forskingsprosjekt.

Studieplan for 2015-16 heiltid.

Studieplan for 2015-16 deltid.SLEKTSGRANSKING, nå som MOOC-kurs

I studieåret 2015-16 har vi som ei prøveordning, lagt om frå eit ordinært studium til eit såkalla MOOC-tilbod. Ein får tilgang til alt undervisningsstoffet utan andre kostnader. Interesserte registrerer seg ved å gå inn via denne portalen. Erfanringane frå gjennomføringa hausten 2015 avgjer om det neste emnet blir gjennomført våren 2016.

Det opne kurset som alle kan ta, gjev ikkje studiepoeng. Men det vil vere høve til å melde seg til "studiepoeng-varianten" (sjå emneplanen) innan 15. oktober. Opptakskrav til denne er som før, generell studiekompetanse, men det er ved dette som ved alle andre studieprogram, høve til å få vurdert om ein kan få opptak på grunnlag av realkompetanse. Dei som vil ta denne varianten, må da betale semesteravgift og skaffe seg pensumstoffet.

Du kan og lese om studiet her.Korleis søkje?

 

Kvart enkelt studium er lenka til studiekatalogen på nett (klikk på studiet). Her kan du gå vidare til Samordna opptak/Søknadsweb ved å klikke på boksen "Søk"? (Gjeld bachelor- og årsstudiet.)

Samordna opptak har søknadsfrist 15. april.

Vår lokale Søknadsweb er open frå til 1. februar 2015 for alle studium som har søking via Lokalt opptak. Det vert gjennomført løpande opptak til studia er fullteikna. (Gjeld mastergraden, nettstudia, slektsgransking og fordjupingsstudiet.)

Opptakskrav for alle utanom fordjupingsstudiet og mastergraden: generell studiekompetanse eller realkompetanse. For fordjupingsstudiet og mastergraden sjå studieplana, lenkjer ovanfor.

 

Nærare informasjon:

 

Førsteamanuensis Harald Endre Tafjord (mastergraden, bachlorgraden og årsstudiet)

tlf.: 70 07 50 74, e-post: haraldt@hivolda.no

 

Førsteamanuensis Arnfinn Kjelland (nettstudia samt slektsgransking)

tlf.: 70 07 51 06, e-post: ak@hivolda.no

 

Studiekoordinator Grete Marry Brøste

tlf.: 70 07 51 76, e-post gmb@hivolda.no