«Kunnskap for framtida»

FoU

   

Mange tilsette ved avdelinga har arbeidd med større forskings og fagutviklingsprosjekt, og avdelinga kan syne til ein stor produksjon av skriftleg materiale i form av artiklar i tids­skrift, lærebøker, bidrag til lærebøker og førelesingar i inn og utland. Om du klikker på Publikasjonar i venstre margen, får du eit oversyn frå 1999 og framover. For å gå til Høgskulen i Volda si side om forsking og utvikling klikkar du her.

Avdelinga vår er inne i mange spanande prosjekt akkurat no:

FORNY er eit program for forskningsbasert nyskaping som finansierast av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge saman med kommersialiseringseinheitene og FoU-miljøa som er deltakarar i programmet. Programmet har som mål å bidra til auka verdiskaping og kommersialisering av forskningsresultater og gode forretningsideer frå universitets- og høgskulemiljø, forskningsinstitutt og universitetssjukehus. For å lese meir om FORNY klikk her.

VRI har fått namnet sitt ifrå: "virkemidler for regional FOU og Innovasjon". VRI er forskningsrådet særlege satsing på forskning og Innovasjon med relevans for næringslivet i norske regionar. For å lese meir klikk her.