«Kunnskap for framtida»

Interne notat

Prosjektmedarbeidarane distribuerer med ujamne mellomrom forskjellige notat som ikkje høver i den formelle notatserien til Høgskulen (sjå Publikasjonar). Dei av desse som er lagt ut på nettet samlar vi lenker til her. Det gjeld òg manus og evt. lenker til relevant stoff publisert andre stader.

Atle Døssland:

Fyllevas eller sosialt opprør? Sotra-aksjonen i 1716 (trykt i Frå Fjord til Fusa 1994)

Trolldomsmakt på Osterøy i 1769  (trykt i Frå Fjord til Fusa 1993)

Å studere patron-klient-forhold i norsk 1700-talshistorie (føredrag halde på engelsk ved Universitetet i Edinburg 10.10.2007)

Peter Burke: Popular Culture in early modern Europe (1978). Ny utgåve 2006 (2008)

Presentasjon av teoriane til James C Scott (2009)

"Mægta menn". Sosiale nettverk og uformell maktutøving i norske bygdesamfunn på 1700-talet (2009)

Årsrapport 2009 med vedlegg frå stipendiatane.

Embetsmennene i norske folkeeventyr. Ein presentasjon av Halvor Landsverks hovudoppgåve (2010)

Årsrapport 2010 med vedlegg frå stipendiatane.

Årsrapport 2011 med vedlegg frå stipendiatane.

Årsrapport 2012 med vedlegg frå stipendiatane.

Årsrapport 2013 med vedlegg frå stipendiatane.

Arnfinn Kjelland:

The Norwegian Tradition of Farm- and Genealogical History as a Source for Microhistorical Research. Paper presented at the Center for Microhistorical Research, Reykjavik Academy, August 25th 2008

God-parentage in early modern Europe – a topic for master thesis in microhistory? Paper presented at Theory and Practice of Microhistory. A Workshop at Collegium Budapest on 19 June 2009

Embetsfolks og bønders faddernettverk og -tradisjonar i Nord-Gudbrandsdalen på 17- og 1800-talet. Ei samanlikning av to bygder, Lesja og Lom. Paper til Det 27. nordiske historikermøte 11.–14. august 2011 i Tromsø.

Harald Krøvel:

The Ambulatory School in Norway during the 18th and 19th Centuries – a Microhistorical Perspective. Paper presented at Theory and Practice of Microhistory. A Workshop at Collegium Budapest on 19 June 2009.