«Kunnskap for framtida»

Prosjektinformasjon

Overordna målsetting for første del av prosjektet er å redusere energibruken til bygg og anlegg i dei deltakande kommunane.

Bakgrunn og samandrag

 

 

Framdriftsplan og møteplan

 

 Møteplan kommunale arbeidsgrupper