«Kunnskap for framtida»

Økonomiske støttespelarar

i første fase av arbeidet med å setje i verk tiltak i dei kommunale klimaplanane, er fokus på enøk-tiltak. Denne fasen er finansiert av ENOVA.

 

Utan økonomisk støtte ville ikkje dette prosjektet ha vore mogleg å gjennomføre. Ein stor takk rettast difor til:


Tussa Kraft

Møre og Romsdal fylke

Husbanken Region Midt-Norge

Nordea

Høgskulen i Volda

Kommunenes sentralforbund (KS)

 

Vi vil også takke dei 9 inviterte kommunane for at dei valte å bli med i dette prosjektet
Tips ein ven om denne sida:

Kommentar
Mottakaren sin e-post Din e-post