«Kunnskap for framtida»

Undervisningstilbod ved Høgskulen i Volda i lokal klimaplanlegging

FNs klimapanel peikar på at klimaendringar som følgje av menneskeskapt global oppvarming står fram som vår tids største utfordring. Studiet skal gi grunnlag for utvikling av lokale strategiar for reduksjon av klimagassutslepp og for tiltak retta mot klimatilpassing og –forebygging.
Les meir i studiekatalogen, sjå emneplan for studieåret 2009-2010.

Sjå studiekatalog om Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing

Last opp flygeblad om KlimaplanstudietPDF

Ny studiekatalog vil bli lagt ut i løpet av vårsemesteret 2011