«Kunnskap for framtida»

Møt ein student

Kva er det beste med å studere mediefag i Volda?

   
Ådne Sinnes
Journalistikk

- Volda har eit kjempebra læringsmiljø og flotte studiner. Det er ein fantastisk moglegheit til å utvikle seg fagleg og sosialt i ein setting som er både utfordrande og motiverande. I tillegg er det flotte lokal og fri tilgang til alt ein ung journaliststudent måtte trenge i ei hektisk praksistid.
  Maria Knoph Vingsnæs
Journalistikk

- Det beste med å vere student i Volda er at det er eit stimulerande miljø her med mange kreative menneske og flinke lærarar. Sidan Volda er ein liten stad er det eit nært miljø og ein blir kjend med alle. I tillegg blir ein tvungen til å sjå nyheiter i alt, noko som gjer at ein blir flinkare ute i den store verda.
  Julie Alexandra Lie Pau
PR, kommunikasjon og media

- Volda har dei beste ressursane, og ein får tilgang til nokon av dei beste moglegheitane som Noreg kan tilby på høgskulenivå. I tillegg er det eit utruleg bra studentmiljø. Det at Volda er så lite gjer at ein blir veldig godt kjend med både medstudentar og lærarar. 
         
 
Kristoffer Tangen Gjerde
PR, kommunikasjon og media

- Det beste med å studere PR i Volda er alt det praktiske arbeidet. I tillegg er det billeg å bu her og eit ekstremt høgt fagleg nivå. Volda er ein utruleg fin stad å vere, der vi får stimulere våre kreative evner.
  Anna Mantzaris og Eirik Grønmo Bjørnsen
Animasjon

- Vi kjem alltid til å hugse studietida i Volda. Animasjonsutdanninga er eit veldig fritt studie, som gir deg friheit til å teste ut mange ulike teknikkar, slik at du sjølv kan finne ut kva du trivast best med.
 

Kristian Kim Larsen
Animasjon

- Animasjonsutdanninga i Volda er veldig bra og gir deg mykje friheit. Ein har også tilgang til utruleg mykje bra utstyr. Volda har i tillegg eit veldig bra studiemiljø, med masse fine medstudentar. Eg kjem til å sakne tida mi her!

         
   
Kari Nygard Tvilde
Master i dokumentar og journalistikk

- På masteren har me gode forelesarar og greitt utstyr, og fordi Volda er så lite er det god tid til skulearbeid. Eg har vore så heldig at eg fekk engasjere meg i Den Norske Dokumentarfilmfestivalen som programansvarleg, og det har gitt meg ein super erfaring.
Praksis under studiane er òg supert, enten med produksjon av film eller praksis i ein ekstern redaksjon.
 

Ingeløw Elise Kopperud
Master i dokumentar og journalistikk

- Det beste med å studere master i dokumentarfilm og journalistikk her i Volda er at vi har foreleserar som er tett knytt til bransjen, vi får lage film og vi får mogelegheit til å ha ekstern praksis i ein redaksjon om vi ynskjer det. Studentmiljøet i Volda er veldig bra, fordi man blir fort kjend med nye menneske på ein så liten stad, og ein blir tett knytt saman.