«Kompetanse for framtida»
Volda University College

Avdeling for mediefag

Høgskulen i Volda har sidan 1971 utdanna fagfolk til den norske mediebransjen, og medieutdanninga i Volda er kanskje den mest kjende fagutdanninga for medieyrke i Noreg i dag. Mediefaga høyrer til under Avdeling for mediefag (AMF), og har om lag 250 studentar på dei ulike studieretningane. I utdanningane blir det lagt vekt på at teori og praksis går hand i hand, og dette er mogleg på grunn av dei interne og eksterne praksisordninga som høgskulen har. Høgskulen har også eit godt og nært forhold til dei ulike bransjemiljøa både her i Noreg og i utlandet.  


JOURNALISTIKK

ANIMASJON

PR, KOMMUNIKASJON OG MEDIA

DOKUMENTAR OG JOURNALISTIKK
(MASTER)

Finn oss i 2. etasje i Aasen-huset l tlf: 70 07 50 69 l Adresse: Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, Postboks 500, 6101 Volda