«Kunnskap for framtida»

Kaarstadfestivalen 2016

KF-banner-nettside-c_620.jpg

Om Kaarstadfestivalen

Kaarstadfestivalen har som mål å skape ein arena og møteplass der dei dyktige og kreative studentane ved Avdeling for kulturfag kan møte publikum - unge som eldre - gjennom konsertar, kunstutstillingar, teaterframsyningar, filmar og fotografi m. m. av høg kvalitet.

Avdeling for kulturfag omfattar faga musikk, formgiving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv drama og teater, digital kompetanse i læring samt medie- og kommunikasjonsteknologi.

Følg oss på Facebook!

Program

Søndag 29. mai

UTSTILLING AV STUDENTARBEID

BAKKETUNet PÅ BJØRKE

Utstilling av studentarbeid – eit samarbeid med sesongopning 29. mai kl. 13.00: «Tradisjon og fornying». Salsutstilling av studentarbeid i kufjøsen og kammerset. Opningstid som elles på Bakketunet frå 29. mai - 5. juni. www.bakketunet.com.

••••

Heile festivalen 30. MAI – 4. JUNI

FOTOUTSTILLING VED IDRETT OG FRILUFTSLIV

HENRIK KAARSTAD-HUSET (VEGGANE UTANFOR KUNST OG HANDVERK

FOTOUTSTILLING MEDIE, IKT OG DESIGN

BERTE KANUTTE-HUSET, KANTINA

Unruly, an exhibition for the 2016 Creative Commercial Photography Course, various artists

EKSAMENSUTSTILLINGAR KUNST OG HANDVERK -

GamleGymnaset/Maurtua

Visuell kommunikasjon | Skaping og formidling | Bacheloroppgåve

Måndag 30. mai    18.00 – 20.00 – Velkomen til OPNING! Tysdag 31. mai     16.00 – 20.00 Onsdag 1. juni       15.00 – 20.00 Torsdag 2. juni      15.00 – 20.00 Fredag 3. juni        15.00 – 17.30 Laurdag 4. juni     11.00 – 15.00

EKSAMENSUTSTILLINGAR KUNST OG HANDVERK

BRAKKETUN OG LILLETUN, BAK HEnRIK KAARSTAD-HUSET 

Objekt i rom | Leire – design og produktutvikling

Måndag 30. mai   18.30 – 20.00 Tysdag 31. mai     16.00 – 20.00 Onsdag 1. juni       15.00 – 20.00 Torsdag 2. juni      15.00 – 20.00 Fredag 3. juni        15.00 – 17.30 Laurdag 4. juni      11.00 – 15.00

••••

TYSDAG 31. MAI

13.00, TEIKNESALEN, HENRIK KAARSTAD-HUSET - PRESENTASJON AV BACHELOROPPGÅVE

Idrettstudentane Aashild Aas og Vegard Heier Sødal presenterar bacheloroppgåva si i idrett.

16.30, ROKKEN - KONSERT: PER KRISTIAN VINJE

Du vil ikkje tru at dei berre er to!

18.00, ROKKEN - KONSERT: KRISTINA JUUL JØRGENSEN

Preprodusert liveness – bruk av teknologi i ny norsk populærmusikk.

18.45, KONSERTSALEN I HENRIK KAARSTAD-HUSET - KONSERT: ELISE SKARSTEIN

Euphoniumen som soloinstrument gjennom musikkhistoria.

19.30, ROKKEN - KONSERT: ELISABETH ANUNDSEN

Eit innblikk i musikalens store og allsidige verden.

20.15, KONSERTSALEN, HENRIK KAARSTAD-HUSET - KONSERT: PETTER MAGNUS BERG

Deadline i skapelsesprosessar, illustrert gjennom Jonathan Coulton sin musikk.

21.00, ROKKEN - KONSERT: PER TORE GISLETVEIT

Kroppsspråk – korleis fungerer det i musikalsk framføring?

••••

Onsdag 1. juni

16.30, ROKKEN - KONSERT: HÅVAR MORTENESEN

Konsert med tunge gitarriff, raske gitarsoloar og fengjande melodiar, både frå eigenkomponerte låtar og sangar frå andre band.

18.00, ROKKEN - KONSERT: ERLAND HOLEN

Utvalgde låtar frå tungrocken si historie med tunge rytmer, drivande trommer, vrengde gitarar og mykje energi!

21.00, ROKKEN - KONSERT: MAGNUS SOLHEIM

Improvisert samspel i fusion med fokus på trommeslagaren si rolle.

••••

Torsdag 2. juni

FORTELJARTEATER

Studentar frå emnet «Forteljing og retorikk» presenterer eit utval historier frå Gresk mytologi. Mytene blir fortalt på ein humoristisk og forfriskande måte frå studentar som dette semesteret har studert munnleg forteljarkunst og retorikk.

12.00, TEATERSALEN, HENRIK KAARSTAD-HUSET

Matias Huse Heggdal Stine Lovise Sandør Rakkenes Solveig Othilie Skare

13.00, TEATERSALEN, HENRIK KAARSTAD-HUSET

Sigurd Eide Ovesen Magnus Solheim Håkon Brandal

15.00, TEATERSALEN, HENRIK KAARSTAD-HUSET

Synne Marie Lillenes Iren Bodil Aambø Matias Sæther Ulvatne

16.00, TEATERSALEN, HENRIK KAARSTAD-HUSET

Henning Ohnstad Pehrson Tormod Malvin Sæther Silje-Kristine Jacobsen Stine Steig

••••

Laurdag 4. juni

12.00-22.00, BJØRKE - HEILDAGS NATUR- OG KULTUROPPLEVING I INDRE HJØRUNDFJORD

Gjennom praktisk naturguiding for publikum presenterer høgskulen det nye Naturguidestudiet, og i samarbeid med lokale aktørar og Kaarstadfestivalen legg vi til rette for kultur- , kunst- og musikkopplevingar ein heil dag. hivolda.no/naturguide2016

Kart over arrangementa