«Kunnskap for framtida»

Kaarstadfestivalen 2017

FB_banner_2.JPG

Kaarstadfestivalen har som mål å skape ein arena og møteplass der dei dyktige og kreative studentane ved Avdeling for kulturfag kan møte publikum - unge som eldre - gjennom konsertar, kunstutstillingar, teaterframsyningar, filmar og fotografi m. m. av høg kvalitet.

Avdeling for kulturfag omfattar faga musikk, formgiving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv drama og teater, digital kompetanse i læring samt medie- og kommunikasjonsteknologi.

Program

Søndag 28. mai

19.00: Stanislavskijsalen (teatersalen i Kaarstad-huset)
Teater: Grab ‘em by the blomkål

Mandag 29. mai

08.00-16.00: Kaarstad-huset ved verkstadane
Utstilling: Creative commercial  photography

11.00-18.00: Kaarstad-huset (K100)
Café Kaarstad. Gratis kaffi og vaflar.

11.00-18.00: Kaarstad-huset (K100)
Filmsnuttar: Prosessarbeid av “Objekt i rom”

12.00: Stanislavskijsalen (teatersalen i Kaarstad-huset)
Teater: Grab ‘em by the blomkål

18.00-19.00: Gamlegymnaset (Maurtua)
Opning: Utstilling av studentarbeid

19.00: Stanislavskijsalen (teatersalen i Kaarstad-huset)
Teater: Grab ‘em by the blomkål

Tysdag 30. mai

15.30-19.00: Gamlegymnaset (Maurtua) og Brakketun
Utstilling: Studentarbeid ved kunst og handverk

08.00-16.00: Kaarstad-huset ved verkstadane
Utstilling: Creative commercial photography

18.00: Rokken
Konsert: Christoffer Jensen

19.00: Konsertsalen, Kaarstad-huset
Konsert: Arne Langeland

20.00: Rokken
Konsert: Olai Tomasgard

21.00: Konsertsalen, Kaarstad-huset
Konsert: Joar Sæten Birkeland

Onsdag 31. mai

08.00-16.00: Kaarstad-huset ved verkstadane
Utstilling: Creative commercial photography

15.30-19.00: Gamlegymnaset og Brakketun
Utstilling: studentarbeid ved kunst og handverk

16.00: Rokken
Konsert: Sondre G. Arnesen

17.00: Rokken
Konsert: Erik Vinje

18.00: Rokken
Konsert: Robin Vinsrygg

Torsdag og fredag  1. juni og 2. juni

18.00: Gamlegymnaset og Brakketun
Utstilling: Studentarbeid ved kunst og handverk

08.00-16.00: Kaarstad-huset ved verkstadane
Utstilling: Creative commercial photography

...

KF-program-plakat-kalendar.JPG

Kaarstadfestivalen på Facebook.

Kart over campus.