«Kunnskap for framtida»

Galleri "Den private timen"

Bilete frå forestillinga "Den private timen" frå 2011.
Fotograf: Stine Mørk Kvamme


Den private timen