«Kunnskap for framtida»

Kaja Elise Åslid Enge

Kaja Elise Åslid EngeKaja er stipendiat på Avdeling for Kulturfag. Ho har mastergrad i musikkterapi frå Universitetet i Aalborg, og har dei siste åra har ho jobba med ulike prosjekt om musikkterapi for asylsøkarar og flyktningar. Phd-prosjektet handlar om musikkterapi for asyl- og flyktningbarn, og har spesielt fokus på barna sine opplevingar og synspunkt på å delta i musikkterapi.

Faglig sett er Kaja oppteken av oppvekst og barndom, og dei potensiala som ligg i deltaking i ulike former for musikk og musikkterapi – spesielt for barn i sårbare livssituasjonar.

På fritida likar ho å vere med familie og vener, lese, spele piano og gå på konsertar. 

Kontaktinformasjon
Kaja Elise Enge