«Kunnskap for framtida»

             

Kyrkjefag profil

Institutt for religion, livssyn  og kyrkjefag er ansvarlige for den vitenskapelige skriftserien Kyrkjefag profil. Den utgis fra 2015 på Portal forlag. Skriftserien var fram til 2015 utgitt i samarbeid med henholdsvis Fagbokforlaget, Akademika forlag og Tapir forlag.

Kyrkjefag profil er en vitenskapelig, fagfellevurdert, skriftserie på nivå 1 i det norske publikasjonssystemet. Fram til Juli 2016 er det utgitt 25 bøker i serien. For en samlet liste over publikasjonene, se nedenfor.

Redaktør for serien er dosent em. Jan Ove Ulstein.
Redaksjonsrådet består av professor Anders Aschim, professor Arne Redse og førsteamanuensis Knut-Willy Sæther.

Publikasjoner på Kyrkjefag profil

Nr. 1: Jan Ove Ulstein og Per M. Aadnanes (red.): «Jeg gikk meg over sjø og land…».
Bidrag til kyrkjefaga. Festskrift til Ottar Berge på 65-årsdagen (2001).

Nr. 2: Jan Ove Ulstein (red.): Kateketen i fokus. Nokre perspektiv på katekettenesta (2001).

Nr. 3: Per M. Aadnanes (red.): Kyrkjeleg undervisning og utdanning. Ein konferanserapport 2003).

Nr. 4: Torrey Seland: Paulus i Polis. Paulus’ sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og forkynnelse (2004).

Nr. 5: Jan Ove Ulstein (red.): Ungdom i rørsle 1. Aktørar og arbeidsformer (2004).

Nr. 6: Jan Ove Ulstein (red.): Ungdom i rørsle 2. Faglege perspektiv og utfordringar (2004).

Nr. 7: Birger Løvlie: «Kor mykje stort…». Matias Orheim, hans bidrag til vestnorsk kultur- og kristenliv (2007).

Nr. 8: Ottar Berge: Åndene og Ånden. Refleksjoner omkring møtet mellom afrikansk religion og kristen livsforståelse (2008).

Nr. 9: Ralph Meier, Birger Løvlie og Arne Redse (red.): Danning, identitet og dialog. Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per M. Aadnanes (2009).

Nr. 10: Torrey Seland (red.): «Lær meg din vei …». Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt (2009).

Nr. 11: Bjørn Sandvik: Språkstrid og salmesang – Vår nynorske salmeskatt (2010).

Nr. 12: Arne Redse: Kinesisk religion og religiøsitet (2010).

Nr. 13: Per Halse mfl. (red.): Guds folk og folkets Gud. Festskrift til Birger Løvlie (2011).

Nr. 14: Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa. Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (2011).

Nr. 15: Tormod Engelsviken mfl. (red.): Nye guder for hvermann. Femti år med alternativspiritualitet (2011).

Nr. 16: Per Halse: Gudsord og folkespråk. Då nynorsk vart kyrkjemål (2011).

Nr. 17: Asbjørn Simonnes (red.): Digital trusopplæring (2011)

Nr. 18: Torleiv Austad, Ottar Berge og Jan Ove Ulstein: Dømmekraft i krise. Holdninger i kirken til jøder, teologi og NS under okkupasjonen (2012).

Nr. 19: Knut-Willy Sæther (red.): Kristen spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (2013).

Nr. 20: Bente Afset, KristinHatlebrekke og Hildegunn Valen Kleive (red.): Kunnskap til kva? Om religion i skolen (2013).

Nr. 21: Brynjulf Hoaas: The Doctrine of Conversion in the Theology of Martin Chemnitz. What It Is and How It Is Worked (2013).

Nr. 22: Tom Erik Hamre, Erling Lundeby og Arne Redse (red.): Barnetro og trosopplæring. Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (2014).

Nr. 23: Knut-Willy Sæther og Karl Inge Tangen (red.): Pentekostale perspektiver (2015).

Nr. 24: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole. Festskrift til Arne Redse (2015).

Nr. 25: Gunnar Innerdal og Knut-Willy Sæther (red.): Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise (2015).

Nr. 26: Brynjulf Hoaas: The Gift of the Lord’s Supper. The Reception of the Benefits of the Real Presence in the Early Eucharistic Works of Martin Chemnitz (2016)

Nr. 27: Egil Sjaastad: Carl Fr. Wisløff. Presten som ble misjonsfolkets professor (2016).