«Kunnskap for framtida»

Vidareutdanning for lærarar i RLE

Om programmet

Vidareutdanning i (KRLE) er retta mot lærarar i grunnskulen som ønskjer undervisningskompetanse i faget.

Men kompetanse på området handlar ikkje berre om å kunne undervise i KRLE-faget. Det handlar like mykje om å forstå bakgrunnen til elevane og å kunne møte kvar einskild på ein respektfull og god måte – i alle fag så vel som i planlegging og gjennomføring av skuleturar, avslutningsfestar og foreldresamtalar.

Kva lærer du?

Studiet gir deg kunnskap om og forståing for religiøse tekstar, om historien til kristendommen og andre religionar og livssyn, og om korleis desse tradisjonane står fram i dag. Du får også kunnskap om religionspedagogiske spørsmål knytte til undervisning og formidling av religiøs tradisjon – i skulen og i andre samanhengar.

Vidareutdanning for lærarar i KRLE

 

Søke?