«Kunnskap for framtida»

Faglærar i RLE med PPU

Knut Willy Sæthre

Du kan bruke vår Bachelorgrad i religion og livssyn eller sette saman din eigen bachelor med ulike fag frå AHL og andre avdelingar i ein fri bachelorgrad.  

Ein bachelorgrad pluss PPU (60 stp.) kvalifiser for undervisning på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen og for vidaregående skule. For vidaregående skule anbefaler vi likevel minimum 90 stp. i dei fag som skal undervisast i.  Frå 2019 blir det krav om at ein har mastergrad i eit av faga for opptak til PPU.

Med 90 stp. i RLE (inkludert ex.phil.) er du kvalifisert til opptak på Master i kulturmøte ved HVO og til masterstudium i RLE / Kristendomskunnskap ved andre høgskular og universitet.   

- Spennende og lærerikt, forteller Rebekka, årsstudium RLE

- Spennende og lærerikt, forteller Rebekka, årsstudium RLE

– Jeg valgte å studere RLE fordi jeg ønsker å bruke det i undervisningssammenheng senere, da jeg utdanner meg til å bli faglærer. Da jeg selv var skoleelev likte jeg faget svært godt, og ikke minst på videregående opplevde jeg stor interesse for dette faget, forteller Rebekka Havnegjerde.

– Siden det er færre som tar RLE nå, gjør det at jeg som faglærer vil bli mer ettertraktet som lærer. Jeg ser virkelig fram til å undervise i RLE, gjerne i ungdomsskolen.

– Noe av det som er veldig bra med dette studiet er at det er så dyktige lærere som virkelig kan det de driver med! Jeg følte alltid at lærerne var topp forberedt. Det var også mye rom for debatter og faglige diskusjoner i klassen, noe jeg syntes var utrolig spennende og lærerikt! Jeg hadde ikke trodd på forhånd at jeg kom til å lære så mye som jeg faktisk gjorde.

– Jeg kan anbefale RLE-studiet på det varmeste! Volda er virkelig en flott plass å studere!

PPU

FAGTILBOD