«Kunnskap for framtida»

Kurs og oppdrag

Ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag tilbyr fleksible variantar av ordinære studium eller alternative kompetanseløysingar som er tilpassa oppdragsgjevar sine behov.

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag kan på bestilling tilby etter- og vidareutdanning innanfor vårt fagområde til bedrifter, kommunar, barnehagar, skular o.a. Vi kan utvikle eigne kurs og utdanningsløp spesielt tilpassa oppdragsgjevaren. Kontakt oss for å høyre korleis vi kan tilrettelegge ei utdanning for dine tilsette.